Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Ползи за здравето и обществото от защитата на природата и биоразнообразието.
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
24/07/2014
Краен срок за получаване на оферти:
17/09/2014
Статус:
Затворена
Информация
ENV.B.3/ETU/2014/0039.
Ползи за здравето и обществото от защитата на природата и биоразнообразието.
Проучването ще проучи потенциалните ползи за здравето и обществото, свързани със защитата и подобряването на биоразнообразието в ЕС, то ще определи възможности за допълнително развитие и ще увеличи тези ползи, то ще определи възможни инструменти за очертаване на социални стойности и ползи за здравето, които могат да бъдат свързани с естествената среда (зелени площи, включително зони от Натура 2000) и също ще направи препоръки относно това как действия на ниво ЕС биха могли да послужат за по-ефективно популяризиране на връзките между политика за биоразнообразие и социална политика. Проучването ще обърне особено внимание на ползи за здравето и обществото, свързани с мрежата Натура 2000. Проучването ще оцени съществуващите доказателства относно връзките между биоразнообразието, общественото здраве, социалната кохезия и благосъстоянието на хората, ще определи заинтересовани лица, които са най-ангажирани с биоразнообразието/здравеопазването/връзката със социалното приобщаване и свързани въпроси за управление, ще определи и представи примери за добри практики. Поръчката също обхваща организирането на работна среща и формулиране на заключения и препоръки от проучването.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
24/07/2014 00:00
N/A
11/09/2014 23:59
12/09/2014 00:00
17/09/2014 16:00
30/09/2014 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2014/S 140-250467 Обявление за поръчка 24/07/2014 00:00