Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Одит и консултации в областта на устойчивото обществено хранене
Възлагащ орган:
European Committee of the Regions, Directorate for Logistics
Дата на публикация в TED:
24/12/2019
Краен срок за получаване на оферти:
18/02/2020
Статус:
Затворена
Информация
CdR/DL/66/2019
Одит и консултации в областта на устойчивото обществено хранене
Комитетът на регионите, наричан по-долу „възлагащ орган“ възнамерява да възложи обществена поръчка, с цел сключване на рамков договор за услуги по одит и консултации за осигуряване доброто изпълнение на услугите по текущото устойчиво обществено хранене по отношение на техническите спецификации на поръчка № CDR/DL/35/2019 „Концесия за услуги и предоставяне на свързани услуги по устойчиво обществено хранене в сградите на Европейския икономически и социален комитет и на Европейския комитет на регионите в Брюксел“, както и на всички приложими стандарти във връзка с общественото хранене.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-ниска цена
71317210
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
55321000
55512000
55500000
71620000
55330000
55511000
79415000
55322000
55520000
71610000
Важни събития
24/12/2019 00:00
18/02/2020 23:59
25/02/2020 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 248-611320
Обявление за поръчка
24/12/2019 00:00