Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за доставката на пресни плодове и зеленчуци в помещенията на Fron...
Възлагащ орган:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Дата на публикация в TED:
24/12/2019
Краен срок за получаване на оферти:
10/02/2020
Статус:
Затворена
Информация
Frontex/OP/1123/2019/DT
Рамков договор за доставката на пресни плодове и зеленчуци в помещенията на Frontex
Предметът на договора е предоставянето на микс от качествени пресни плодове и зеленчуци (банани, ябълки, моркови на пръчици, сезонни плодове), както е описано в техническата спецификация (Приложение II). Frontex ще сключи единичен договор за услуги с избрания кандидат въз основа на проектодоговора, включен в приложение VI към поканата за участие в търг.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
55521200
PL911
Условия за участие
Важни събития
24/12/2019 00:00
10/02/2020 11:00
12/02/2020 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 248-611277
Обявление за поръчка
24/12/2019 00:00