Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги в подкрепа на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) при осъществява...
Възлагащ орган:
European Environment Agency (EEA)
Дата на публикация в TED:
17/01/2020
Краен срок за получаване на оферти:
28/02/2020
Статус:
Затворена
Информация
EEA/DIS/R0/20/001
Услуги в подкрепа на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) при осъществяването на междусекторна координация на in situ...
Целта на настоящата покана за участие в търг и да се подпомогне междусекторната координация на ЕАОС при дейности с in-situ данни по програма „Коперник“. ЕАОС изисква услугите на 1 изпълнител, който да се съсредоточи върху данни от наблюдения в рамките на сферите на метеорология, океанология, химичен състав на атмосферата и качество на въздуха и климата. Услугите, които трябва да се осигурят от изпълнителя, включват основно тематична и техническа подкрепа и събиране, записване и анализ на информация във връзка с конкретните тематични сфери. Изпълнителят ще работи с програмата „Коперник“ и конкретно трябва да обхване и предостави консултации за услугите на „Коперник“ и оправомощени субекти. За допълнителна информация, направете справка с раздели I.2) и I.3) от тръжните спецификации.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Най-добро съотношение качество/цена
72300000
DK011
Additional CPV Supplementary CPV
73220000
72310000
Условия за участие
Както е посочено в раздели 2.1) и 2.2.2.1) от тръжните спецификации.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
17/01/2020 00:00
28/02/2020 14:00
02/03/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 019-040635
Поправка
28/01/2020 00:00
2020/S 012-022846
Обявление за поръчка
17/01/2020 00:00