Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Поддръжка и разработване на информационни системи, базирани на MS Project Server
Възлагащ орган:
European Court of Auditors (ECA)
Дата на публикация в TED:
17/01/2020
Краен срок за получаване на оферти:
20/02/2020
Статус:
Затворена
Информация
AO 708
Поддръжка и разработване на информационни системи, базирани на MS Project Server
Целта на настоящата покана за участие в търг е да се възложи поръчка за услуги (наричана оттук нататък „поръчката“), свързана с поддръжка и разработване на информационни системи, базирани на MS Project ServerУслугите, включени в тази поръчка, са разделени на преки и допълнителни задачи:А) Преките задачи са следните:Поддръжка и разработване на информационни системи, базирани на MS Project Server, компенсирани на базата на „годишна фиксирана цена“.Б) Допълнителните задачи са следните:Разработване на информационни системи, базирани на MS Project Server, компенсирани на базата на „фиксирана цена“.Сметната палата ще поръча допълнителни задачи само ако има нужда, като издаде конкретна поръчка (без задължение от страна на Сметната палата относно закупуване на задачите). Сключва се само един конкретен договор, като изпълнението му е обвързващо за Сметната палата.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-добро съотношение качество/цена
72000000
LU0
Additional CPV Supplementary CPV
72262000
72260000
72267000
Важни събития
17/01/2020 00:00
20/02/2020 16:00
26/02/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 012-022859 Обявление за поръчка 17/01/2020 00:00