Данни на покана за участие в търг

Modifications des annexes I.d (CE) et (CdC) du lot 1 en date du 19/09/2014; Modifications des annexes I.a et I.d(CdC) du lot 1 en date du 5/09/2014
Заглавие:
Ремонт и поддръжка на подемни инсталации и врати.
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and LogisticsinLuxembourg (OIL)
Дата на публикация в TED:
29/08/2014
Краен срок за получаване на оферти:
03/10/2014
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
OIL/06/PO/2013/084.
Ремонт и поддръжка на подемни инсталации и врати.
Поръчката е разделена на 2 партиди.* Партида 1 включва предоставянето на услуги, отнасящи се до:— точка I: доставка и осъществяване на система за компютърно управление на поддръжката, превантивна поддръжка и ремонт на ескалатори, асансьори, сервизни подемници, подемници за документи, асансьори за храна, подемници за пренасяне на инвалиди,— точка II: доставка и осъществяване на система за компютърно управление на поддръжката, превантивна поддръжка и ремонт на автоматични врати, турникети, моторизирани гаражни врати и електрически бариери,— точка III: всякакви други свързани услуги.Тези услуги обхващат инсталациите в сгради, които са заемани или ще бъдат заемани от следните институции във Великото Херцогство Люксембург:— Европейската комисия – точки I, II и III,— Европейския парламент – точки I и III,— Европейската сметна палата – точки I, II и III.* Партида 2 включва предоставянето на услуги по превантивна и корективна поддръжка и свързани дейности и услуги, със задължение за постигане на резултати, за разнообразни видове подемно оборудване в сградите, управлявани от Европейската комисия в Брюксел и околностите.Услугите са разпределени както следва:— общи дейности по поддръжка:точка I: обикновена гаранция за наем;точка II: разширяване на гаранцията за всякакви цели;точка III: гаранция за съхранение,— специфични дейности.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
29/08/2014 00:00
N/A
03/10/2014 16:00
10/10/2014 14:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Партида 1 – Люксембург
Обхваща инсталации в сгради, които са заемани или ще бъдат заемани от следните институции във Великото Херцогство Люксембург:— Европейската комисия,— Европейски парламент,— Европейска сметна палата.
Партида 2
партида 2 – Брюксел
Обхваща инсталации в сгради, заемани или, които предстои да бъдат заемани в Брюксел от OIB (Европейска комисия).
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2014/S 165-294209
Обявление за поръчка
29/08/2014 00:00