Данни на покана за участие в търг

The tender deadline has been extended to 03/06/2020 at 16:00 CET.
Заглавие:
CNECT/2020/OP/0009 — Проучване относно авторското право и новите технологии: Упр...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Дата на публикация в TED:
12/02/2020
Краен срок за получаване на оферти:
03/06/2020
Статус:
Затворена
Информация
CNECT/2020/OP/0009
CNECT/2020/OP/0009 — Проучване относно авторското право и новите технологии: Управление на данните за авторско право и изкуствен...
За да се помогне на европейските творчески индустрии да използват потенциала на новите технологии и да извлекат най-голяма полза от тях, Комисията би желала да разгледа няколко конкретни проблема, свързани с: i) управлението на данните за авторско право, свързани със защитено съдържание. Изпълнителят трябва да определи и измери икономическото въздействие на текущите проблеми, свързани с управлението на метаданни в индустриите за авторско право. При проучването трябва да се изследват начините, по които новите технологии могат да помогнат за подобряване на ефективността и прозрачността при лицензирането на съдържание и управлението на права, като същевременно да се увеличи достъпността на по-голямо съдържание за крайните потребители; и ii) въпросите на политиката, свързани с взаимодействието между изкуствения интелект и творческите индустрии, по-конкретно засягащи:а) използването на съдържание със защитено авторско право като входяща информация за технологиите за изкуствен интелект; иб) създаването на продукти в областта на културата чрез или с помощта на технологиите за изкуствен интелект. Проучването трябва да осигури емпиричната база за осъществяване на обоснован анализ и от двете гледни точки, като се обърне по-конкретно внимание на евентуалните въздействия върху европейските творчески индустрии.Следващата комисия трябва да обмисли дали е необходимо бъдат предприети действия по отношения на политиката във връзка с тези области.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Най-добро съотношение качество/цена
79121000
00
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
12/02/2020 00:00
03/06/2020 16:00
05/06/2020 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2020/S 060-142875 Поправка 25/03/2020 00:00
2020/S 030-068969 Обявление за поръчка 12/02/2020 00:00