Данни на покана за участие в търг

Please be informed that the deadline for dispatching tenders has been extended by 10 working days, i.e., the new deadline for receipt of tenders is 05/11/2014 (14:00 CET). Consequently, the new deadline for questions is 27/10/2014 and the opening of tenders will be organized on 11/11/2014 at 14:00 CET. All dates indicated in e-Tendering will be updated as soon as the corrigendum in the contract notice will be published in the Official Journal.
Заглавие:
Интернет услуги и фиксирани телефонни услуги.
Възлагащ орган:
EUROJUST
Дата на публикация в TED:
05/09/2014
Краен срок за получаване на оферти:
05/11/2014
Статус:
Затворена
Информация
2014/PO/EJ/9.
Интернет услуги и фиксирани телефонни услуги.
Целта на тази процедура за поръчка е да се осигурят качествени непрекъснати интернет услуги и фиксирани телефонни услуги за Евроюст. Тези услуги са класифицирани като решаващи за бизнеса и следователно те трябва да бъдат надеждни, високоефективни и устойчиви на грешки (партида 1). В допълнение към интернет услугите и фиксираните телефонни услуги, Евроюст също желае да закупи свързани услуги, т.е., универсални международни телефонни номера (UIFN) и телефонни услуги (партида 2). Взимайки под внимание тези изисквания, Евроюст търси изпълнител/и, който/които може/могат да предостави/ят услугите, описани в техническите спецификации (приложение A), в съответствие с договорните условия (приложение D), като същевременно се гарантират минималните изисквания за нивото на услугите (приложение A.1). Оферентите също така трябва да вземат под внимание подаването на съответните предложения за предоставянето на допълнителни услуги, които са посочени в техническите спецификации (приложение A) и са част от критериите за възлагане. Тези услуги не са задължителни, но ще бъдат част от поръчката, в случай че са предложени. В допълнение, от оферентите се изисква да предложат своите решения на Евроюст относно намаляване на разходите на задължителните услуги (интернет услуги и фиксирани телефонни услуги), докато поддържат или подобряват изпълнението на услугите. Това е част от критериите за възлагане и трябва да бъде включено в приложение B.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
05/09/2014 00:00
05/11/2014 14:00
27/10/2014 23:59
29/10/2014 00:00
05/11/2014 14:00
11/11/2014 14:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Интернет услуги и фиксирани телефонни услуги Интернет услуги и фиксирани телефонни услуги, включително допълнителни услуги.
Партида 2 Универсален международен телефонен номер Универсален международен телефонен номер (UIFN) и телефонни услуги.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2014/S 206-363878 Поправка 25/10/2014 00:00
2014/S 202-356115 Поправка 21/10/2014 00:00
2014/S 170-301091 Обявление за поръчка 05/09/2014 00:00