Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за услуги за предоставяне на услуги на столова за Европейската аг...
Възлагащ орган:
European Defence Agency (EDA)
Дата на публикация в TED:
22/01/2020
Краен срок за получаване на оферти:
20/02/2020
Статус:
Затворена
Информация
20.CSD.OP.062
Рамков договор за услуги за предоставяне на услуги на столова за Европейската агенция по отбрана
Основната цел на този рамков договор е предоставянето на кетъринг услуги, включително закуска и обяд (основно предлагане на сандвич) за официалните срещи на EDA.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Най-добро съотношение качество/цена
55520000
BE1
Условия за участие
Критерии за подбор, както е изложено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
22/01/2020 00:00
20/02/2020 17:00
21/02/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2020/S 015-029699 Обявление за поръчка 22/01/2020 00:00