Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка на природен газ за Съвместния изследователски център в Испра (Варезе) —...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Дата на публикация в TED:
24/02/2020
Краен срок за получаване на оферти:
23/03/2020
Статус:
Затворена
Информация
JRC/IPR/2020/OP/0098
Доставка на природен газ за Съвместния изследователски център в Испра (Варезе) — Итaлия
Доставка на природен газ за Съвместния изследователски център (JRC) в Испра (Варезе)
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-ниска цена
09123000
ITC41
Additional CPV Supplementary CPV
09123000
Условия за участие
Моля, направете справка с интернет адреса в точка I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
24/02/2020 00:00
23/03/2020 16:00
25/03/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 038-088899
Обявление за поръчка
24/02/2020 00:00