Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Техническа помощ за подготовката и изпълнението на проекта за енергийна ефективн...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
15/04/2020
Краен срок за получаване на оферти:
19/06/2020
Статус:
Затворена
Информация
AA-010298-001
Техническа помощ за подготовката и изпълнението на проекта за енергийна ефективност на Молдова
Целта на тази дейност за техническа помощ е да се извърши цялата подготвителна работа и след това да се предостави подкрепа за изпълнението на инвестиционния проект за енергийна ефективност на Молдова, чиято цел е обновяване на държавните и общинските публични сгради, подобряване на тяхната енергийна ефективност и повишаване на техния експлоатационен срок. По време на първата фаза (подготовка) консултантът ще извърши проучването за осъществимост, за да определи най-подходящия механизъм за изпълнението на рамковия заем, за да определи и избере списък от подпроекти въз основа на установени критерии, за да изготви ръководство относно процедурите за програмата, да извърши енергийни одити и да изготви изискваната документация за обществените поръчки. По време на втората фаза (изпълнение) консултантът ще предостави съдействие на организатора (PIU) и крайните бенефициери при обществените поръчки, управлението на оценката и мониторинга на поръчката и докладването на ЕИБ и ЕБВР и други заинтересовани лица.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-добро съотношение качество/цена
71356200
00
Additional CPV Supplementary CPV
71314300
Важни събития
15/04/2020 00:00
19/06/2020 12:00
19/06/2020 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 074-175557
Обявление за поръчка
15/04/2020 00:00