Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Статистически услуги във връзка с пазарите за търговско недвижимо имущество и ст...
Възлагащ орган:
European Commission, DG EUROSTAT
Дата на публикация в TED:
04/02/2020
Краен срок за получаване на оферти:
06/03/2020
Статус:
Затворена
Информация
ESTAT/LUX/2020/OP/0002
Статистически услуги във връзка с пазарите за търговско недвижимо имущество и статистиката за потребителските цени
Статистически услуги във връзка с пазарите за търговско недвижимо имущество и статистиката за потребителските цени, включително:— автоматично събиране на данни (извличане на данни от интернет) от портали за търговско недвижимо имущество,— автоматично събиране на данни от информацията, публикувана от инвестиционни фондове в областта на недвижимото имущество,— подкрепа за разработването на ръководство за показателите относно търговското недвижимо имущество,— въвеждане на нови методологии и нови източници на данни в хармонизирания индекс на потребителските цени (HICP).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
Договор за обществена поръчка
79330000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
04/02/2020 00:00
06/03/2020 16:00
10/03/2020 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Извличане на данни от интернет портали за търговско недвижимо имущество Автоматично събиране на данни (извличане на данни от интернет) от портали за търговско недвижимо имущество.
Партида 2 Събиране на данни от инвестиционни фондове в областта на недвижимото имущество Автоматично събиране на данни от информацията, публикувана от инвестиционни фондове в областта на недвижимото имущество.
Партида 3 Подкрепа за разработването на ръководство за показателите относно търговското недвижимо имущество Подкрепа за разработването на ръководство за показателите относно търговското недвижимо имущество.
Партида 4 Нови методологии и източници на данни в хармонизирания индекс на потребителските цени Нови методологии и нови източници на данни в хармонизирания индекс на потребителските цени.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 024-052529 Обявление за поръчка 04/02/2020 00:00