Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на ИКТ услуги за мобилните приложения SEG и IMS
Възлагащ орган:
European Maritime Safety Agency
Дата на публикация в TED:
04/02/2020
Краен срок за получаване на оферти:
06/03/2020
Статус:
Затворена
Информация
EMSA/OP/1/2020
Предоставяне на ИКТ услуги за мобилните приложения SEG и IMS
Целта е да се сключи рамков договор (FWC) с опитен изпълнител, който може да подпомага ЕАМБ с корекция на код, непрекъсната поддръжка, бюро за ИТ помощ и надстройки във връзка с уеб приложението SEG и мобилното(ите) приложение(я) IMS. За повече информация, моля, направете справка с документите на обществената поръчка.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
72000000
PT1
Additional CPV Supplementary CPV
48000000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
04/02/2020 00:00
06/03/2020 16:00
10/03/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 024-052512
Обявление за поръчка
04/02/2020 00:00