Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Застрахователна полица за помощ и живот/инвалидност за членове, делегати на Конс...
Възлагащ орган:
European Economic and Social Committee (EESC)
Дата на публикация в TED:
03/02/2020
Краен срок за получаване на оферти:
16/03/2020
Статус:
Затворена
Информация
CESE/2020/A.3 MEM/1
Застрахователна полица за помощ и живот/инвалидност за членове, делегати на Консултативната комисия по индустриални промени...
Сключване на договор, за да се възползва от застрахователна полица за помощ и живот/инвалидност. Това ще предостави на застрахованите страни, при изпълнението на техните задължения, пълно покритие за дните, през които те присъстват на заседания или мероприятия на ЕИСК, включително при свързаните пътувания. Тази застрахователна полица ще обхване членовете, делегатите на Консултативната комисия по индустриални промени, техните заместници и експертите на Европейския икономически и социален комитет.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-ниска цена
66512000
BE10
Важни събития
03/02/2020 00:00
16/03/2020 23:59
23/03/2020 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 047-109786
Поправка
06/03/2020 00:00
2020/S 023-050156
Обявление за поръчка
03/02/2020 00:00