Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги за подкрепа във връзка с Рамката за сертифициране на киберсигурността в Е...
Възлагащ орган:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Дата на публикация в TED:
07/02/2020
Краен срок за получаване на оферти:
05/03/2020
Статус:
Затворена
Информация
ENISA F-COD-20-T02
Услуги за подкрепа във връзка с Рамката за сертифициране на киберсигурността в ЕС
Исканите услуги трябва да обхващат дейностите на ENISA в областта на изготвяне на схеми за сертифициране на киберсигурността.Примерите включват:— разглеждане на вътрешния пазар, както и на международните аспекти, свързани с пазарни, организационни, технически и правни аспекти,— анализ на пазарните сектори, които вероятно ще се възползват от сертифицирането на киберсигурността, включително:—— пазарни изисквания към схемите за сертифициране от гледна точка на потребителите, услугите и технологиите;—— ключови фактори за осигуряване на приемането на пазара, както и недискриминационен достъп до пазара;—— съществуващи национални схеми, тяхната пазарна позиция и потенциални области за подобрение;—— потенциални синергии със схеми за сертифициране, съответстващи на Акта за киберсигурността (CSA), за други пазарни сектори.— пазарни проучвания относно използването на схеми за сертифициране на киберсигурността;— проучване и документиране на пазарните аспекти на сертифицирането;— подкрепа за подготовката и прилагането на специфични за сектора оценки на риска.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
73000000
EL30
Additional CPV Supplementary CPV
79132000
73210000
79130000
Условия за участие
Както е определено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
07/02/2020 00:00
05/03/2020 18:00
06/03/2020 11:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 054-127377
Поправка
17/03/2020 00:00
2020/S 027-060351
Обявление за поръчка
07/02/2020 00:00