Данни на покана за участие в търг

Considering the current situation, the time limit for receipt of tenders is extended to Monday 18 May 2020 15H00. The question deadline remains Monday 20 April 2020 15H00.
Заглавие:
Услуги по графичен дизайн и творчески услуги за работната среща по графичен диза...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
06/03/2020
Краен срок за получаване на оферти:
18/05/2020
Статус:
Затворена
Информация
CFT-1518
Услуги по графичен дизайн и творчески услуги за работната среща по графичен дизайн на Групата на ЕИБ
Задачите на доставчика на услуги включват управление на проекти и осъществяване на графичен дизайн и други творчески услуги на обекта и извън обекта.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://www.eib.org/about/procurement
Най-добро съотношение качество/цена
79822500
LU000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
06/03/2020 00:00
18/05/2020 15:00
20/05/2020 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 078-183260
Поправка
21/04/2020 00:00
2020/S 062-146885
Поправка
27/03/2020 00:00
2020/S 047-109772
Обявление за поръчка
06/03/2020 00:00