Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Правен преглед на защитата на индустриални дизайни в Европа.
Възлагащ орган:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Дата на публикация в TED:
05/08/2014
Краен срок за получаване на оферти:
17/09/2014
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
MARKT/2014/083/D.
Правен преглед на защитата на индустриални дизайни в Европа.
Проучването ще провери дали съществуващата правна рамка на ЕС за защита на индустриални дизайни – т.е. Директивата за правната защита на дизайни (Директивата за дизайните) и Регламента за дизайни на общноста (Регламента за дизайните) – съставлява леснодостъпен, ефективен, ефикасeн и актуален инструмент за насърчаване на европейските предприятия и дизайнери да инвестират в дейности, свързани с дизайн и иновации.Що се касае до Директивата за дизайните проучването ще провери дали хармонизирането на условията за защита, осигурявани от регистрираните права върху дизайни, са улеснили функционирането на вътрешния пазар по отношение на стоки, представляващи дизайни. Освен това проучването ще анализира дали прилагането на Директивата за дизайните от държавите-членки е породило някакви затруднения и дали има важни въпроси, които въпреки или поради липсата на хармонизиране, продължават да се различават в различните държави членки и оказват неблагоприятно въздействие върху функционирането на системата за защита на дизайните. На тази основа проучването ще провери дали съществува необходимост от допълнително хармонизиране на националното законодателство.По отношение на Регламента за дизайна проучването ще провери до каква степен целта на това законодателство – т.е. установяването на единна и насочена към потребителите система за защита на дизайните – е постигната и по какви начини тя носи ползи за потребителите. Освен това проучването ще определи конкретни проблеми, които могат да окажат отрицателно въздействие върху достъпността и безпроблемното функциониране на системата.По отношение на Директивата за дизайна и Регламента за дизайна проучването ще оцени дали след повече от 10 години от нейното създаване, Европейската система за защита на дизайните продължава да бъде актуална или се нуждае от модернизиране и адаптиране като се има предвид техническия напредък или новите потребителски тенденции.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
05/08/2014 00:00
N/A
17/09/2014 23:59
26/09/2014 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2014/S 148-265394 Обявление за поръчка 05/08/2014 00:00