Данни на покана за участие в търг

New deadline for offers: 6 MAY 2020 - Updated Technical Specifications uploaded on 12 March 2020
Заглавие:
Помощ по програма „КОПЕРНИК“ за инициативата за глобален мониторинг на земеделие...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Дата на публикация в TED:
02/03/2020
Краен срок за получаване на оферти:
06/05/2020
Статус:
Затворена
Информация
JRC/IPR/2020/OP/0303
Помощ по програма „КОПЕРНИК“ за инициативата за глобален мониторинг на земеделието (Group on Earth Observations Global Agricultural Monitoring (GEOGLAM))
Целта на рамковия договор е да се осигури подкрепа по програма „Коперник“ за GEOGLAM (Group on Earth Observations Global Agricultural Monitoring — http://earthobservations.org/geoglam.php). Основната цел е подсилване на системите за мониторинг на земеделието на национално и поднационално ниво в държавите партньори на GEOGLAM чрез предоставяне на базови продукти за наблюдение на култури, базирани на данни от Sentinel, като допълнение на съществуващите глобални продукти за мониторинг на земната повърхност по „Коперник“.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
77100000
ITC41
Additional CPV Supplementary CPV
73000000
77100000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
02/03/2020 00:00
06/05/2020 16:00
08/05/2020 11:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 060-142877
Поправка
25/03/2020 00:00
2020/S 043-100663
Обявление за поръчка
02/03/2020 00:00