Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Изчисляване на броя на момичетата, изложени на риск от генитално осакатяване на ...
Възлагащ орган:
European Institute for Gender Equality
Дата на публикация в TED:
10/02/2020
Краен срок за получаване на оферти:
12/03/2020
Статус:
Затворена
Информация
EIGE/2020/OPER/01
Изчисляване на броя на момичетата, изложени на риск от генитално осакатяване на жените в ЕС
Този търг е обявен с цел да се избере най-доброто предложение за изпълнението на проучването „Изчисляване на броя на момичетата, изложени на риск от генитално осакатяване на жените в ЕС“.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
79315000
LT
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
10/02/2020 00:00
12/03/2020 11:00
13/03/2020 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 028-063461 Обявление за поръчка 10/02/2020 00:00