Данни на покана за участие в търг

L’ouverture publique prévue le 15/06/2020 à 14h30 n’a pas pu être organisée avec succès, en raison de perturbations informatiques et techniques. Une 2e ouverture publique a eu lieu dans les locaux de la Commission européenne –Luxembourg, le mardi 16/06/2020 - Heure locale: 15H / Adresse: Office Infrastructures et logistiques (OIL)-bâtiment ARIANE, 1er étage, salle A 072, 400 route d’Esch L-1471 Luxembourg
Заглавие:
Теоретично и практическо обучение в областите на предотвратяване на риска от пож...
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics inLuxembourg (OIL)
Дата на публикация в TED:
06/05/2020
Краен срок за получаване на оферти:
11/06/2020
Статус:
Затворена
Информация
OIL/LUX/2020/PO/0006
Теоретично и практическо обучение в областите на предотвратяване на риска от пожари и повишаване на осведомеността в случай на...
Обособена позиция 1: Теоретично и практическо обучение относно предотвратяването на риска от пожари за персонала в институциите.Екипи за превенция и първа помощ (EPI), отговарящи за персонала в случай на евакуация на сградата. Те се уверяват, че всички обитатели на тази зона са се евакуирали от офисите си. EPI имат за цел да информират за степента на евакуираност на сектора.Ръководители на екип за първа помощ (ECI), отговарящи за EPI в тяхната зона, управляват комуникацията между различните действащи лица.Обособена позиция 2: обучения за информираност на персонала в случай на пожар.Цел: насърчаване на политиката за сигурност на персонала, превенция и борба с пожари. Информиране на персонала за рискове за здравето и сигурността, и за действия за защита и превенция. Тези действия за „ден за информираност“ използват мобилни устройства за обучение. Обучението включва теоретична и практическа част.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
Договор за обществена поръчка
80550000
Условия за участие
Списъкът и описанието са посочени в документите на поръчката.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
06/05/2020 00:00
11/06/2020 18:00
15/06/2020 14:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Теоретично и практическо обучение относно предотвратяването на риска от пожари — Люксембург
Организиране на теоретично и практическо обучение в областите на предотвратяване на риска от пожари и повишаване на осведомеността в случай на пожари и на евакуация на помещенията за персонала на институциите, намиращи се в Люксембург.
Партида 2
Дейности за повишаване на осведомеността по отношение на това какво да се прави в случай на пожар и евакуация на сградите ––...
Организирането на обучения по повишаване на осведомеността относно поведението, което трябва да бъде възприето в случай на пожар и евакуация на сгради за персонала — Люксембург.Целта на тези обучения е персоналът да бъде обучен как да провежда действия за предотвратяване и намеса в областта на риска от пожари. Те се отнасят за два отделни вида:–– Екипи за превенция и първа помощ (EPI);— Ръководители на екип за първа помощ (ECI).
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 088-209562
Обявление за поръчка
06/05/2020 00:00