Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Chafea/2019/Health/16 относно капацитета и споделянето на информация в Европейск...
Възлагащ орган:
European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
Дата на публикация в TED:
11/03/2020
Краен срок за получаване на оферти:
11/05/2020
Статус:
Затворена
Информация
Chafea/2019/Health/16
Chafea/2019/Health/16 относно капацитета и споделянето на информация в Европейските референтни мрежи чрез краткосрочна мобилност и...
Целта на поръчката е да се улеснят и финансират краткосрочните служебни престои на здравни специалисти, които работят в доставчик на здравни услуги, член или асоцииран партньор на Европейска референтна мрежа, при друг доставчик на същата Европейска референтна мрежа. Целта на тези посещения е да се споделят, обменят и придобиват клиничен и организационен опит, най-добрите практики и знания между членовете на Европейските референтни мрежи и да се увеличи и укрепи сътрудничеството вътре в мрежата.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
73110000
00
Additional CPV Supplementary CPV
73110000
Условия за участие
Вж. тръжните спецификации.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
11/03/2020 00:00
11/05/2020 16:00
13/05/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 050-117582
Обявление за поръчка
11/03/2020 00:00