Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Механизми за подпомагане на Плана за действие за района на Атлантическия океан (...
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Дата на публикация в TED:
03/03/2020
Краен срок за получаване на оферти:
11/05/2020
Статус:
Затворена
Информация
EASME/2020/OP/0001
Механизми за подпомагане на Плана за действие за района на Атлантическия океан (обособена позиция 1) и Черно море (обособена...
Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (EASME) стартира тази покана за участие в търг, с оглед сключване на 2 договора за услуги, по един за всяка от следните обособени позиции:Обособена позиция 1 „Атлантически океан“ — Механизъм за подпомагане на Плана за действие за района на Атлантическия океан;Обособена позиция 2 „Черно море“ — Механизъм за подпомагане за района на Черно море.Задачите, които трябва да бъдат извършени от изпълнителя, са допълнително разяснени в тръжните спецификации в раздел 1.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Договор за обществена поръчка
98361000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
03/03/2020 00:00
11/05/2020 10:00
11/05/2020 15:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
EASME/EMFF/2020/3.1.6 — Атлантически басейн
Обособена позиция 1 „Атлантически океан“ — Механизъм за подпомагане на Плана за действие за района на Атлантическия океан има за цел да подпомогне ефективното изпълнение на ревизирания план за действие за района на Атлантическия океан, неговата нова структура на управление, както и да докладва и информира управителния орган за морската стратегия в района на Атлантическия океан, т.е. Атлантическият стратегически комитет.Задачите, които трябва да бъдат извършени от изпълнителя, са допълнително разяснени в тръжните спецификации в раздел 1.
Партида 2
EASME/EMFF/2020/3.1.2 — Черно море
Обособена позиция 2 „Черно море“ — Механизъм за подпомагане на района на Черно море има за цел да подпомогне ефективно и навременно 7-те държави участнички в Общата морска програма (CMA), и членовете на ръководната група на CMA (SG), координаторът на CMA на ротационен принцип, общността на заинтересованите страни от синята икономика в Черно море и Европейската комисия. Целта на тази подкрепа включва предоставянето на експертен опит, административна и логистична помощ и допринася за ефективното изпълнение на Общата морска програма за Черно море.Задачите, които трябва да бъдат извършени от изпълнителя, са допълнително разяснени в тръжните спецификации в раздел 1.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 078-183251
Поправка
21/04/2020 00:00
2020/S 044-102924
Обявление за поръчка
03/03/2020 00:00