Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Приемане на корпоративна социална отговорност (CSR) от МСП и стартиращи предприя...
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Дата на публикация в TED:
10/03/2020
Краен срок за получаване на оферти:
15/05/2020
Статус:
Затворена
Информация
EASME/2020/OP/0004
Приемане на корпоративна социална отговорност (CSR) от МСП и стартиращи предприятия
Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (EASME) иска да сключи договор за услуги, чиято цел е да се очертаят, оценят и докладват текущите нива на възприемане на кодекси за поведение относно корпоративна социална отговорност/отговорно бизнес поведение (CSR/RBC) и вътрешни планове за действие за CSR и устойчивост в рамките на МСП и стартиращи предприятия от ЕС, като се обърне специално внимание на разликите между държавите членки, регионите на Европа и конкретните сектори на икономиката.Задачите, които трябва да бъдат извършени от изпълнителя, са допълнително разяснени в раздел 1 на тръжните спецификации.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
79315000
BE10
Additional CPV Supplementary CPV
79315000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
10/03/2020 00:00
15/05/2020 10:00
15/05/2020 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 069-162979
Поправка
07/04/2020 00:00
2020/S 049-114911
Обявление за поръчка
10/03/2020 00:00