Данни на покана за участие в търг

Important! Date limite de soumission des offres: 04/05/2020 à 15h. Ouverture des offres 05/05/2020 à 10h. Deadline for submission of tenders 04/05/2020 at 3 pm. Opening session 05/05/2020 at 10 am.
Заглавие:
Застраховка против пожар на сградния фонд и неговото съдържание за сградите на в...
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Дата на публикация в TED:
18/03/2020
Краен срок за получаване на оферти:
04/05/2020
Статус:
Затворена
Информация
OIB/2020/OP/0001
Застраховка против пожар на сградния фонд и неговото съдържание за сградите на възлагащия орган, намиращи се в Белгия
Застраховката е от тип „всички рискове с изключение на“ или казано по друг начин сградите са застраховани срещу всички рискове освен тези изрично изключени от договора.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
Договор за обществена поръчка
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
66510000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
18/03/2020 00:00
04/05/2020 15:00
05/05/2020 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Застраховка срещу пожар на сградния фонд –– обособена позиция 1 –– комисия
Застраховка против пожар на сградния фонд и неговото съдържание за сградите на комисията.
Партида 2
Застраховка срещу пожар на сградния фонд –– обособена позиция 2 –– комисия
Застраховка против пожар на сградния фонд и неговото съдържание за сградите на комисията.
Партида 3
Застраховка срещу пожар на сградния фонд –– обособена позиция 3 –– Съвета на ЕС
Застраховка против пожар на сградния фонд и неговото съдържание за сградите на Съвета на ЕС.
Партида 4
Застраховка против пожар на сградния фонд –– обособена позиция 4 –– други възлагащи органи
Застраховка срещу пожар на сградния фонд и неговия състав за сградите на Комисията на регионите, Европейския икономически и социален комитет, Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA), Съвместното предприятие за изследване на управлението на въздушното движение в единното европейско небе (Съвместно предприятие SESAR) и Службата на европейските училища.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 077-181182
Поправка
20/04/2020 00:00
2020/S 055-129878
Обявление за поръчка
18/03/2020 00:00