Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Паритети на покупателната способност (ППС) за капиталови стоки и болнични услуги
Възлагащ орган:
European Commission, DG EUROSTAT
Дата на публикация в TED:
20/04/2020
Краен срок за получаване на оферти:
04/06/2020
Статус:
Затворена
Информация
ESTAT/LUX/2020/OP/0006
Паритети на покупателната способност (ППС) за капиталови стоки и болнични услуги
Паритети на покупателната способност (ППС) за капиталови стоки и болнични услуги. Паритети на покупателната способност (ППС) са показатели за разлики в ценообразуването в различните държави. Настоящата покана за участие в търг обхваща координирането на проучвания на цените на стоки за оборудване, на проучвания за строителство и за цени на болнични услуги.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
Договор за обществена поръчка
79330000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
20/04/2020 00:00
04/06/2020 16:00
08/06/2020 09:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Координиране на проучване на цените на артикули за оборудване за целите на ППС за 2021 г.
Тази обособена позиция се отнася до координирането на проучванията на цените на артикулите за оборудване, което е едно от двете проучвания за бруто образуване на основен капитал. Артикулите за оборудване съставляват голям дял от бруто образуването на основен капитал , включително машини, електрическо и оптично оборудване, транспортно оборудване и софтуер. Проучването на цените на артикулите за оборудване се извършва всяка втора година. Тази обособена позиция се отнася до проучването, което ще се проведе през 2021 г. Подготовката за това проучване започва през 2020 г., докато валидирането на проучването ще приключи през 2022 г.Работата обхваща проучването във всички 37 участващи държави (вж. „Обща информация относно всички обособени позиции“), плюс известна дейност за Грузия и Украйна като участници в Програмата за международни сравнения (ICP) чрез програмата за ППС между Евростат и ОИСР.
Партида 2
Координиране на проучване на цените в областта на строителството за целите на ППС за 2021 г. и 2022 г.
Тази обособена позиция се отнася до координирането на проучванията на цените в областта на строителството, което е едно от двете проучвания за бруто образуване на основен капитал. Строителството съставлява голям дял от бруто образуването на основен капитал. Това включва изграждане на жилищни и нежилищни сгради и строително-монтажни работи. Паритетите на покупателната способност (ППС) се основават на цените на така наречените „Количествени сметки“(BoQs), които са подробни описания на фиктивни строителни проекти, всеки от които се състои от списък с елементи, чиито цени които трябва да бъдат определени. Проучванията ще се проведат през 2021 г. и 2022 г.Работата обхваща проучването във всички 37 държави, участващи в учението (вж. „Обща информация относно всички обособени позиции“), плюс известна дейност за Грузия и Украйна като участници в ICP чрез програмата за ППС между Евростат и ОИСР.
Партида 3
Координиране на проучвания на цените на болнични услуги за целите на ППС за 2021—2024 г.
Настоящата обособена позиция се отнася за координирането на проучвания на цените за болнични услуги. Болничните услуги представляват голям дял от разходите за здравеопазване. Всяка година цените се събират за 3-те предходни години, което позволява проверки на данните, предоставени в по-ранните години.Работата обхваща всичките 37 участващи държави (вж. „Обща информация относно всички обособени позиции) за проучванията, проведени през годините от 2021 до 2024 г.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 077-181179
Обявление за поръчка
20/04/2020 00:00