Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Закупуване на гориво за офисите и превозните средства на Делегацията на Европейс...
Възлагащ орган:
European External Action Service (EEAS)
Дата на публикация в TED:
30/04/2020
Краен срок за получаване на оферти:
05/06/2020
Статус:
Затворена
Информация
EEAS/DELCAFB/2020/OP/0015
Закупуване на гориво за офисите и превозните средства на Делегацията на Европейския съюз в Централноафриканска република (ЦАР)
Доставка на горивни продукти (бензин и дизел) за превозни средства и електрически генератори на Делегацията на ЕС в Банги.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://eeas.europa.eu/delegations/central-african-republic/area/jobs-funds_en
Най-ниска цена
09100000
00
Additional CPV Supplementary CPV
09100000
Условия за участие
Направете справка с документите за обществената поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
30/04/2020 00:00
05/06/2020 11:00
08/06/2020 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 085-200091
Обявление за поръчка
30/04/2020 00:00