Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
AO 10591 Осигуряване на ИТ услуги за Информационния център на Службата за публик...
Възлагащ орган:
Publications Office of the European Union (OP)
Дата на публикация в TED:
13/08/2014
Краен срок за получаване на оферти:
24/09/2014
Статус:
Затворена
Информация
AO 10591.
AO 10591 Осигуряване на ИТ услуги за Информационния център на Службата за публикации
Предметът на тази покана за участие в търг е:а) предоставянето на следните ИТ услуги на място за Информационния център на Службата за публикации:— разработване, развитие, обслужване, както и поддръжка и подпомагане на местните приложения и макроси. Понастоящем ColdFusion е основната платформа за разработване. В бъдеще могат да бъдат използвани други технологии,— разработване, развитие, поддръжка, както и подпомагане и помощ, свързани с продуктите на Microsoft Office Automation (Microsoft Office 2010 и 2013, Microsoft SharePoint 2013 и Office 365),— разработване, развитие, поддръжка, както и подпомагане и помощ, свързани със системата за докладване на Службата за публикации, базирана на софтуера Business Objects (BO).В случай на промяна на платформата, изпълнителят ще бъде информиран най-малко 2 месеца предварително;б) изпълнението на ИТ проекти въз основа на горепосочените технологии, ръководени от Информациония център на Службата за публикации.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
13/08/2014 00:00
17/09/2014 23:59
24/09/2014 16:00
01/10/2014 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2014/S 154-275800
Обявление за поръчка
13/08/2014 00:00