Данни на покана за участие в търг

Tenderers are requested to note that the closing date for submission of tenders has been extended to 26/05/2020 at 12:00 and the opening of tenders will now take place on 27/05/2020 at 14:00.
Заглавие:
Предоставяне на услуги за разработване, конфигуриране, внедряване и поддръжка на...
Възлагащ орган:
European Medicines Agency (EMA)
Дата на публикация в TED:
25/03/2020
Краен срок за получаване на оферти:
26/05/2020
Статус:
Затворена
Информация
EMA/2019/28/IT
Предоставяне на услуги за разработване, конфигуриране, внедряване и поддръжка на ИТ софтуер, включващ решения на базата на...
Целта на настоящата покана за участие в търг е да се сключат рамкови договори с максимум 5 икономически оператори за предоставянето на услуги, което ще даде възможност на Агенцията да придобие ресурси, които не са наети директно от Агенцията в сферата на разработването, внедряването и поддръжката на ИТ софтуер.Във връзка с изброените конкретни технологии, както следва:• по приоритет (каскадно) за поръчки на база време и средства; и• повторно стартиране на конкурс за поръчки на база определено време и средства или фиксирана цена.Агенцията предвижда, без това да е обвързващо, че общото изискване за консултантски услуги за 4-годишния период на рамковия договор се очаква да представлява:— 17 460 човекодни за услугите, отнасящи се до технологии на Microsoft,— 10 698 човекодни за услугите, отнасящи се до технологии на Informatica,— 11 675 човекодни за услугите, отнасящи се до технологии на SAP.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
Рамково споразумение
https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement
72000000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
25/03/2020 00:00
26/05/2020 12:00
27/05/2020 14:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Софтуер на Microsoft, услуги за технологии на Microsoft и свързани технологии
Предоставяне на услуги за разработване, конфигуриране, внедряване и поддръжка на ИТ софтуер, включващ решения на базата на софтуер на Microsoft, услуги за технологии на Microsoft и свързани технологии.
Партида 2
Решения за управление на основни данни (MDM) на базата на технологии на Informatica
Предоставяне на услуги за разработване, конфигуриране, внедряване и поддръжка на ИТ софтуер във връзка с решения за управление на основни данни (MDM) на базата на технологии на Informatica
Партида 3
Планиране на предприемачески ресурси (ERP) на базата на технологии на SAP
Предоставяне на услуги за разработване, внедряване и поддръжка на ИТ софтуер в решение за планиране на предприемачески ресурси (ERP) на базата на технологии на SAP.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 085-200088
Поправка
30/04/2020 00:00
2020/S 084-198039
Поправка
29/04/2020 00:00
2020/S 060-142851
Обявление за поръчка
25/03/2020 00:00