Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Мултитехническа поддръжка
Възлагащ орган:
European Banking Authority (EBA)
Дата на публикация в TED:
25/02/2020
Краен срок за получаване на оферти:
24/04/2020
Статус:
Затворена
Информация
EBA/2019/23/CSU/SER/NP
Мултитехническа поддръжка
Мултитехническа поддръжка на инсталациите на офис сградата на ЕБО в Париж –– La Defense.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://eba.europa.eu/about-us/procurement
Най-добро съотношение качество/цена
50700000
FR105
Additional CPV Supplementary CPV
50760000
50710000
50730000
50720000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
25/02/2020 00:00
24/04/2020 18:00
27/04/2020 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 063-149978
Поправка
30/03/2020 00:00
2020/S 049-114913
Поправка
10/03/2020 00:00
2020/S 039-091246
Обявление за поръчка
25/02/2020 00:00