Данни на покана за участие в търг

Bijlagen 2.2 & 2.8 zijn beschikbaar in het Nederlands!(zie documentenbibliotheek) Annexes 2.2 & 2.8 are available in English! (see document library)
Заглавие:
Главен изпълнител за поддръжка и структурни и довършителни работи в сградите, уп...
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Дата на публикация в TED:
02/09/2014
Краен срок за получаване на оферти:
27/10/2014
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
OIB.DR.2/PO/2014/034/611.
Главен изпълнител за поддръжка и структурни и довършителни работи в сградите, управлявани и/или заемани от Европейската комисия...
Тази поръка ще включва, но няма да се ограничава само до, следните области: профилактична и корективна поддръжка, обновяване, промяна и поддръжка и довършителни дейности (вътрешни и външни) в сградите, заемани и/или управлявани от Европейската комисия в Брюксел и околностите (включително в частност зидария, всички типове подови и стенни покрития, боядисване, всички типове разделителни стени, окачени тавани, двойни подове, дървени конструкции, железария, всички структурни и довършителни дейности, водоизолация и поддръжка на покриви и фасади и т.н.). Поръчката обхваща също изпълнението на ad hoc проекти за подновяване и структурни дейности, които не са обхванати от предварително определения план за дейностите, които трябва да се изпълнят.Тези дейности ще включват приблизително 72 сгради с обща разгъната площ от приблизително 1 000 000 m2.
Строителство
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
02/09/2014 00:00
N/A
27/10/2014 17:30
10/11/2014 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2014/S 167-297206
Обявление за поръчка
02/09/2014 00:00