Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Chafea/2019/Health/18 — за предоставяне на интегрирана система за анализ, монито...
Възлагащ орган:
European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
Дата на публикация в TED:
10/04/2020
Краен срок за получаване на оферти:
12/06/2020
Статус:
Затворена
Информация
Chafea/2019/Health/18
Chafea/2019/Health/18 — за предоставяне на интегрирана система за анализ, мониторинг и оценяване и подобряване на качеството (AMEQUIS) за...
Общата цел на настоящата поръчка е да се предостави на Комисията подходяща техническа помощ за разработването на интегрирана система за анализ, мониторинг и оценяване и подобряване на качеството (AMEQUIS) за европейските референтни мрежи (ERN). Чрез този интегриран подход трябва да се предостави на независимите органи по анализ и оценяване (IAEB), на Комисията и на участващите страни (държави членки, доставчици на здравни грижи и европейските референтни мрежи) ясни и надеждни насоки, критерии и оперативни инструменти за гарантиране на надежден и хармонизиран процес, за да:i) се оцени всяко заявление за нова европейска референтна мрежа или доставчик на здравни грижи (HCP);ii) се наблюдават извършваните дейности и изготвените продукти, разработени от одобрените европейски референтни мрежи и техните членове;iii) се оценят европейските референтни мрежи; иiv) се подобри системата на европейските референтни мрежи въз основа на подход чрез използване на система за непрекъснато подобряване на качеството (планиране – прилагане – проверка – действие) и да се разработи интегриран модел на AMEQUIS.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
73110000
LU00
Additional CPV Supplementary CPV
73110000
Условия за участие
Вж. тръжните спецификации.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
10/04/2020 00:00
12/06/2020 16:00
15/06/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 072-170110
Обявление за поръчка
10/04/2020 00:00