Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги за мобилна телефония
Възлагащ орган:
European Banking Authority (EBA)
Дата на публикация в TED:
02/03/2020
Краен срок за получаване на оферти:
24/03/2020
Статус:
Затворена
Информация
EBA/2020/14/ITU/SER/OP
Услуги за мобилна телефония
Услуги за мобилна телефония, обхващащи основно SIM карти, достъп до мобилни мрежи, покритие и интернет данни.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://eba.europa.eu/about-us/procurement
Най-добро съотношение качество/цена
64212000
FR105
Additional CPV Supplementary CPV
64212400
64212300
64212500
64212600
64213000
64212100
64214000
64212200
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
02/03/2020 00:00
24/03/2020 18:00
26/03/2020 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 043-100647
Обявление за поръчка
02/03/2020 00:00