Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Европейски инструмент за самооценяване на ресурсната ефективност за МСП.
Възлагащ орган:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Дата на публикация в TED:
30/08/2014
Краен срок за получаване на оферти:
06/10/2014
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
EASME/COSME/2014/005.
Европейски инструмент за самооценяване на ресурсната ефективност за МСП.
Настоящата покана за участие в търг има за цел подбора на доставчик на услуги за разработването и тестването на европейски инструмент за самооценяване на ресурсната ефективност за МСП, оттук нататък наричан „инструментът“ и на каталог на мерките за подобряване на ресурсната ефективност, оттук нататък наричан „каталогът“, което ще позволи на европейските МСП да повишат разбирането на техните резултати по отношение на ефективното използване на ресурсите и да се определи какви стъпки могат да се направят, за да се подобрят. По-специално, изпълнителят ще отговаря за разработването на прототипите на инструмента и на каталога чрез предоставянето на характеристиките, съдържанието и компонентите, необходими за създаването и интегрирането им в уеб приложение, разработено на място от ИТ службата/службите на Европейската комисия.Инструментът, включително каталогът, се приема за първия модул по пътя към създаване на Европейския център за високи научни постижения в областта на ресурсната ефективност (COSME 2015), оттук нататък „центърът“, и ще бъде допълнително разработен, интегриран и подобрен от центъра. Инструментът трябва да бъде проектиран да предоставя на европейските МСП от всеки сектор, размер (малки, средни и микро предприятия) и географска зона, удобен за потребителите метод за оценяване на техните резултати по отношение на ефективното използване на ресурсите и за изследване на това кои мерки могат да бъдат приети, за да се подобрят по ефективен по отношение на разходите начин. Това действие ще разработи прототип на европейски инструмент за самооценяване за МСП въз основа на съществуващите, доказани методологии, които трябва да бъдат преведени и адаптирани към контекста на ЕС, както и прототип на каталога на различните видове мерки за подобряване на ресурсната ефективност, предоставяне на данни и информация за тяхната ефективност, влияние върху конкурентоспособността и рентабилност. Събраните чрез прототипите на инструмента и на каталога данни ще бъдат включени в европейска база данни с информация относно ресурсната ефективност, която ще бъде създадена и разработена на място от ИТ службата/службите на Европейската комисия. Накрая,...
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
30/08/2014 00:00
N/A
N/A
N/A
06/10/2014 23:59
14/10/2014 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2014/S 166-295687 Обявление за поръчка 30/08/2014 00:00