Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на услуги за грижи за деца на служителите на ЕОБХ
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
05/03/2020
Краен срок за получаване на оферти:
15/05/2020
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/HUCAP/2020/01
Предоставяне на услуги за грижи за деца на служителите на ЕОБХ
Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ), със седалище в Парма, Италия, планира да избере чрез покана за участие в търг няколко детски ясли/заведения за грижа за деца, които желаят да приемат деца на служители на ЕОБХ, считано от учебната 2020—2021 г.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
80110000
Важни събития
05/03/2020 00:00
15/05/2020 14:30
25/05/2020 14:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Обособена позиция 1 — Детска ясла Предоставяне на услуги за детска ясла за децата на служителите на ЕОБХ.
Партида 2 Обособена позиция 2 — Детска градина Предоставяне на услуги за детска градина за децата на служителите на ЕОБХ.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2020/S 090-213677 Поправка 08/05/2020 00:00
2020/S 078-183249 Поправка 21/04/2020 00:00
2020/S 055-129870 Поправка 18/03/2020 00:00
2020/S 046-107704 Обявление за поръчка 05/03/2020 00:00