Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по мониторинг и анализ на медиите
Възлагащ орган:
European Chemicals Agency (ECHA)
Дата на публикация в TED:
06/03/2020
Краен срок за получаване на оферти:
30/04/2020
Статус:
Затворена
Информация
ECHA/2020/48
Услуги по мониторинг и анализ на медиите
Целта на настоящата покана за участие в търг е да се сключи договор за услуга, за да се предоставят на Европейската агенция по химикали услуги по мониторинг и анализ на медиите във всички държави — членки на Европейския съюз (вкл. Обединеното кралство след „Брекзит“) и в държави извън ЕС (3 ЕИП и САЩ).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://echa.europa.eu/about-us/procurement
Най-добро съотношение качество/цена
79400000
FI1B1
Условия за участие
По силата на точка 11.1, буква д) и точка 11.4 от общоприложимите разпоредби от приложение I към Финансовия регламент, ECHA си запазва правото да започне през последните 3 години след подписването на първоначалния договор процедура на договаряне с изпълнителя, избран в резултат на настоящата покана за участие в търг, за нови услуги, състоящи се от повторение на подобни услуги.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
06/03/2020 00:00
30/04/2020 14:00
04/05/2020 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2020/S 047-109759 Обявление за поръчка 06/03/2020 00:00