Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Мониторинг на прилагането на принципите на добри практики във вертикални отношен...
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Дата на публикация в TED:
02/09/2014
Краен срок за получаване на оферти:
07/10/2014
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
EASME/COSME/2014/006.
Мониторинг на прилагането на принципите на добри практики във вертикални отношения в предлагането на храни.
EASME желае да сключи договор за услуги, за да извърши оценка относно следните 2 цели.Първата е горепосочената „Инициатива за верига за доставки“. Оферентът по този начин ще извърши ex-post оценка на ефективността на инициативата въз основа на както количествени, така и качествени показатели.Втората цел е съставена от доброволчески инициативи/платформи национални заинтересовани лица, създадени на национално ниво от 2011 г. Ще бъде изследвано също влиянието, което приетите принципи за добри практики или „инициатива за верига за доставки“ може да са оказали върху създаването, правилата, проектирането, изчерпателността (участие на оператори, представляващи цялата верига за доставка на храни) и работни методи за евентуални доброволни инициативи.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
02/09/2014 00:00
N/A
07/10/2014 23:59
16/10/2014 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2014/S 171-302401
Поправка
06/09/2014 00:00
2014/S 167-297178
Обявление за поръчка
02/09/2014 00:00