Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Помощ за стратегията за научни изследвания и иновации и обратна връзка за полити...
Възлагащ орган:
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA)
Дата на публикация в TED:
20/03/2020
Краен срок за получаване на оферти:
11/05/2020
Статус:
Затворена
Информация
INEA/2020/OP/0004
Помощ за стратегията за научни изследвания и иновации и обратна връзка за политиката в областта на интелигентните енергийни...
Европейските платформи за технологии и иновации (ETIP) са един от основните механизми за изпълнение на Европейския стратегически план за енергийни технологии (план SET). BRIDGE е групата за сътрудничество по текущи проекти за интелигентни мрежи и съхранение на енергия, финансирани от европейската програма „Хоризонт 2020“ по приоритет Обществени предизвикателства –„Сигурна, чиста и ефективна енергия“. Чрез настоящата обществена поръчка INEA иска да сключи договор с доставчик на услуги за управлението на бюро за техническа помощ за ETIP за интелигентни мрежи за енергийния преход (ETIP SNET) и инициативата BRIDGE.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
73210000
00
Additional CPV Supplementary CPV
73210000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
20/03/2020 00:00
11/05/2020 17:00
14/05/2020 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 057-134680
Обявление за поръчка
20/03/2020 00:00