Данни на покана за участие в търг

Please note that the time limit for receipt of tenders has been extended. Instead of: 11/05/2020 Time: 17:00 Read: 18/05/2020 Time: 17:00 A corrigendum will be published in the OJ in the coming days.
Заглавие:
Рамков договор за предоставяне на услуги за техническа помощ за радиочестотния с...
Възлагащ орган:
European Defence Agency (EDA)
Дата на публикация в TED:
17/03/2020
Краен срок за получаване на оферти:
18/05/2020
Статус:
Затворена
Информация
20.CAP.OP.044
Рамков договор за предоставяне на услуги за техническа помощ за радиочестотния спектър
Изпълнителят ще трябва да:–– предостави (технически) проучвания за съвместимост в областта на спектърното инженерство, управлението на честоти и процеса по разработване на регламенти;–– присъства на технически срещи (когато това се изисква), на които участващите държави членки не са в състояние да присъстват;— предостави резултати и доклади от проучванията и срещи за общността;–– участва в срещите на екипа на EDA по проекта за радиочестотния спектър (две до три еднодневни срещи годишно), когато е необходимо.Основната част на работата, която ще се извършва от изпълнителя, е свързана с процедури на съответния Международен телекомуникационен съюз (Сектор за радио комуникации) (ITU-R) и Европейската конференция на пощенските и телекомуникационните администрации (СЕРТ), които се срещат на редовни интервали.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Най-добро съотношение качество/цена
73000000
BE
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
17/03/2020 00:00
18/05/2020 17:00
19/05/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 090-213675
Поправка
08/05/2020 00:00
2020/S 054-127372
Обявление за поръчка
17/03/2020 00:00