Данни на покана за участие в търг

Amended tender specifications are available. Additional details on the Technical and professional capacity criteria and evidence have been added on pg 24 Annex 2 - Footnote 5 has been amended - 10% has been replaced with 20%.
Заглавие:
Преглед на биоенергийни проекти, изпълнени по IEE II.
Възлагащ орган:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Дата на публикация в TED:
03/09/2014
Краен срок за получаване на оферти:
27/10/2014
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
EASME/H2020/EE/2014/008.
Преглед на биоенергийни проекти, изпълнени по IEE II.
Тъй като програма IEE-II стартира своята последна покана за предложения през 2013 г., беше счетено за важно да се направи оценка на въздействията и постиженията на проекти, свързани с биоенергията. Резултатите от тази оценка се очаква да предоставят полезна информация за проекти, свързани с биоенергията, които ще бъдат подпомогнати в бъдеще по Хоризонт 2020.Разработената методика и получените резултати също ще предоставят данни за дейностите, които ще се извършат по субсидията за отдел B2.4 на ГД Съвместен изследователски център (JRC) в рамките на работна програма Хоризонт 2020 за 2014–2015 г., Решение C (2013)8631 на Европейската комисия от 10.12.2013 г. „Обсерватория на проекти за възобновяема енергия, изпълнени по IEE II и седмата рамкова програма“.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
03/09/2014 00:00
N/A
20/10/2014 23:59
N/A
27/10/2014 23:59
06/11/2014 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2014/S 168-298490 Обявление за поръчка 03/09/2014 00:00