Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Осигуряване на мобилни комуникационни услуги и оборудване за EASO в Кипър
Възлагащ орган:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Дата на публикация в TED:
23/04/2020
Краен срок за получаване на оферти:
28/05/2020
Статус:
Затворена
Информация
EASO/2020/771
Осигуряване на мобилни комуникационни услуги и оборудване за EASO в Кипър
За да осигури подходяща мобилна комуникация и информационен обмен за персонала в Кипър, EASO планира да сключи един рамков договор за услуги за предоставяне на мобилни комуникационни услуги и свързани доставки за обща максимална продължителност от 4 години.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
64212000
CY
Additional CPV Supplementary CPV
31712112
32250000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
23/04/2020 00:00
28/05/2020 15:00
29/05/2020 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 080-187652
Обявление за поръчка
23/04/2020 00:00