Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване в подкрепа на оценката на стратегическата рамка на ЕС за здравословни ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Дата на публикация в TED:
20/03/2020
Краен срок за получаване на оферти:
08/05/2020
Статус:
Затворена
Информация
EMPL/LUX/2020/OP/0004
Проучване в подкрепа на оценката на стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд 2014—2020 г.
Тази покана за участие в търг е за външно и независимо проучване в подкрепа на оценката на стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд 2014—2020 г.Проучването следва да отговаря на изискванията за оценка, определени от по-добри насоки за регулиране и инструменти в областите, посочени в раздела за контекст.Проучването ще обхваща действия, предприети на национално и европейско ниво, включително Обединеното кралство, от различни действащи лица в отговор на Стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд 2014—2020 г. и ще оценява въздействието на същата тази рамка. Проучването ще оцени до каква степен са постигнати общите и конкретните цели, т.е. какво е било влиянието на набора от ключови стратегически цели и обхвата на действията за насърчаване на здравето и безопасността на работниците.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
Най-добро съотношение качество/цена
79411000
LU000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
20/03/2020 00:00
08/05/2020 12:00
11/05/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 069-162997
Поправка
07/04/2020 00:00
2020/S 057-134702
Обявление за поръчка
20/03/2020 00:00