Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуга по поддръжка на клиенти за информационното бюро на ECHA
Възлагащ орган:
European Chemicals Agency (ECHA)
Дата на публикация в TED:
09/04/2020
Краен срок за получаване на оферти:
18/05/2020
Статус:
Затворена
Информация
ECHA/2019/502
Услуга по поддръжка на клиенти за информационното бюро на ECHA
Целта на поръчката за услуги е да се сформира екип по поддръжка на клиенти към екипа на информационното бюро на ECHA и да се осигури следната услуга: информационното бюро отговаря на запитвания от общо естество относно широк диапазон от дейности.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://echa.europa.eu/about-us/procurement
Най-добро съотношение качество/цена
79620000
FI1B1
Условия за участие
Списък и кратко описание на условията: по силата на точка 11.1, буква д) и точка 11.4 от общоприложимите разпоредби от приложение I към Финансовия регламент, ECHA си запазва правото да започне през последните три години след подписването на първоначалния договор процедура на договаряне с изпълнителя, избран в резултат на настоящата покана за участие в търг, за нови услуги, състоящи се от повторение на подобни услуги.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
09/04/2020 00:00
18/05/2020 14:00
20/05/2020 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 071-167902
Обявление за поръчка
09/04/2020 00:00