Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по разполагане/хостинг за център за данни за непрекъсната работа
Възлагащ орган:
European Maritime Safety Agency
Дата на публикация в TED:
06/04/2020
Краен срок за получаване на оферти:
11/05/2020
Статус:
Затворена
Информация
EMSA/OP/6/2020
Услуги по разполагане/хостинг за център за данни за непрекъсната работа
Придобиване на услуги по разполагане/хостинг на център за данни за непрекъсната работа, а именно създаване на канал за придобиване за разполагането (достъп до оборудване) на съоръжението за непрекъсната работа на ЕАМБ в района на Мадрид.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
72000000
00
Additional CPV Supplementary CPV
72120000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
06/04/2020 00:00
11/05/2020 16:00
13/05/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 068-160691
Обявление за поръчка
06/04/2020 00:00