Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Опис на промишлени активи на Европа за растеж.
Възлагащ орган:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Дата на публикация в TED:
10/09/2014
Краен срок за получаване на оферти:
15/10/2014
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
EASME/COSME/2014/010.
Опис на промишлени активи на Европа за растеж.
Настоящата покана за участие в търг има за цел подбора на доставчик на услуги за създаването на опис на промишлени активи на Европа за растеж. Тази поръчка трябва да помогне да се идентифицират какви и къде са основните налични промишлени активи и техния потенциал да консолидират възстановяването на европейското производство с цел да допринесе за цялостна стратегия ЕС 2020 за интелигентен, устойчив и всеобхватен растеж. За това, от изпълнителя ще се изисква да изготви проучване, описващо подробно методология и да я приложи към очертаване на потенциалните конкурентни предимства на европейските промишлени сектори, определяйки онези активи, които са най-подходящи за осигуряване на промишлен растеж в бъдеще. Това ще позволи на Комисията да насочи по-добре своите политики и да разбере динамиката на промишления сектор.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
10/09/2014 00:00
N/A
N/A
N/A
15/10/2014 23:59
22/10/2014 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2014/S 173-305760 Обявление за поръчка 10/09/2014 00:00