Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Правна консултация за права върху интелектуалната собственост
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Brussels (JRC-BRU)
Дата на публикация в TED:
28/05/2020
Краен срок за получаване на оферти:
15/07/2020
Статус:
Затворена
Информация
JRC/2020/OP/1005
Правна консултация за права върху интелектуалната собственост
Активите за права върху интелектуалната собственост на ЕС се създават във всички области на политиката на ЕС, от селското стопанство до транспорта. По-конкретно, интелектуални творения се произвеждат в областите на информационната и комуникационната технология, природните науки, околната среда, енергията и ядрените технологии. Изпълнителят следва да консултира и подкрепя персонала на Европейската комисия относно защитата, експлоатацията и налагането на файловете с правата за интелектуална собственост на Европейския съюз.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
900000.00 EUR
900000.00 EUR
79140000
BE10
Additional CPV Supplementary CPV
79140000
79120000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
28/05/2020 00:00
15/07/2020 16:00
16/07/2020 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 103-247248
Обявление за поръчка
28/05/2020 00:00