Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Управление на портфолио с интелектуална собственост
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Brussels (JRC-BRU)
Дата на публикация в TED:
20/07/2020
Краен срок за получаване на оферти:
21/09/2020
Статус:
Затворена
Информация
JRC/2020/OP/1007
Управление на портфолио с интелектуална собственост
Портфолиото с интелектуална собственост (IP) на Комисията включва права върху индустриалната собственост (патенти, дизайни и търговски марки). За да се управлява портфолиото с интелектуална собственост на ЕК, и по-специално за всяко действие пред една от службите за интелектуална собственост в ЕС и извън него, често са необходими представители. Настоящата процедура за обществена поръчка се отнася за всички действия пред службите за интелектуална собственост, включително заявления за регистрация, процедури за регистрация, възражения и искане за обявяване на недействителност, подновяване и плащане на анюитети. Това е периодична процедура за обществена процедура.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
4,200,000.00 EUR
4,200,000.00 EUR
79100000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79100000
79140000
79112000
79120000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
20/07/2020 00:00
21/09/2020 16:00
22/09/2020 13:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 178-428851
Поправка
14/09/2020 00:00
2020/S 168-406183
Поправка
31/08/2020 00:00
2020/S 147-360692
Поправка
31/07/2020 00:00
2020/S 138-338268
Обявление за поръчка
20/07/2020 00:00