Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Епидемиологичен експертен опит в подкрепа на теми, свързани с Регламент (ЕС) 201...
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
06/04/2020
Краен срок за получаване на оферти:
26/05/2020
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/ALPHA/2020/02
Епидемиологичен експертен опит в подкрепа на теми, свързани с Регламент (ЕС) 2016/429 или Законодателство за здравеопазването на...
Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните установява правила за профилактика и контрол на болестите по животните, които се предават на животните или на хората. От Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) бе поискано да предостави подкрепа на Европейската комисия чрез научни становища, които да формират основата за изготвяне на актове за изменение и прилагане в подкрепа на Регламент 2016/429. Настоящият търг е разделен на две обособени позиции:Обособена позиция 1: Преглед на съществуваща литература и други източници на уместни данни в областта на антимикробната устойчивост (AMR), с допълнителен преглед на литературата, с фокус върху избраните бактерии с антимикробна устойчивост;Обособена позиция 2: Оценка на мерките за готовност, контрол, ликвидиране и смекчаване, включващи преглед на съответната литература, наличните данни и/или всеки друг източник на информация за изброени болести и техния правдоподобен допълнителен анализ.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
Рамково споразумение
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
73000000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
06/04/2020 00:00
26/05/2020 14:30
27/05/2020 14:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Преглед на съществуваща литература и други източници на съответните данни в областта на антимикробната устойчивост (AMR), с...
Продължителност на рамковия договор (FWC) = 1 година + автоматично подновяване до 1 път, за обща максимална продължителност от 2 последователни години.Информация относно бюджета = Обособена позиция 1 — 250 000 EUR — в този таван вече са включени 10 % за непредвидени разходи и възможно индексиране на цената.Рамковият договор ще бъде изпълнен чрез конкретни поръчки
Партида 2
Оценка на мерките за готовност, контрол, ликвидиране и смекчаване, включващи преглед на съответната литература и/или всеки друг...
Продължителност на рамковия договор (FWC) = 1 година + автоматично подновяване до 1 път, за обща максимална продължителност от 2 последователни години.Информация относно бюджета = Обособена позиция 2 — 150 000 EUR — в този таван вече са включени 10 % за непредвидени разходи и възможно индексиране на цената.Рамковият договор ще бъде изпълнен чрез специфични поръчки.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 090-213676
Поправка
08/05/2020 00:00
2020/S 068-160693
Обявление за поръчка
06/04/2020 00:00