Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Задания за архитектурна, техническа и финансова подкрепа и консултации.
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Luxembourg (OIL)
Дата на публикация в TED:
01/11/2014
Краен срок за получаване на оферти:
10/12/2014
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
OIL/06/PO/2014/001.
Задания за архитектурна, техническа и финансова подкрепа и консултации.
Целта на тази поръчка е да се осъществят архитектурни/проектантски задания и задания за подкрепа/консултации, участващи в управление на недвижими имоти и политики на възлагащия орган в Люксембург.Тези архитектурни/проектантски задания тип проект включват проучвания и/или мониторинг и инспекция на дейности в областта на строителството. Заданието включва осъществяване на пълни или частични проекти, включващо (в зависимост от случая) следните етапи: предварителни проучвания, предварителен проект, проектиране, разрешителни, подкрепа за поканите за участие в търг, мониторинг и инспекция на дейностите и помощ по време на етапа на приемането на дейностите и на гаранционния период.Заданията за подкрепа и консултации са в областта на строителството. Всяка институция управлява сградите, които заема в съответствие със своите задължения като ползвател, узуфрукт, собственик, и т.н.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
01/11/2014 00:00
N/A
N/A
N/A
10/12/2014 16:00
16/12/2014 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2014/S 211-372948 Обявление за поръчка 01/11/2014 00:00