Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги за наблюдение на горещи точки в рамките на „Коперник“ — Градски атлас: Съ...
Възлагащ орган:
European Environment Agency (EEA)
Дата на публикация в TED:
15/04/2020
Краен срок за получаване на оферти:
19/05/2020
Статус:
Затворена
Информация
EEA/DIS/R0/20/008
Услуги за наблюдение на горещи точки в рамките на „Коперник“ — Градски атлас: Създаване на дигитални модели на височина на сгради
Целта на настоящата поръчка е да продължи изграждането на дигиталните модели на височина на сгради за избрани градове и градски райони с население до 50 000 жители, за да се получи по-добра представа и набор от инструменти за измерване на градската плътност. Задачата ще се състои в генериране на цифрови модели за височина на сгради за избрани градове и градски центрове за референтната 2012 г., обхващащи площ между 190 000 и 210 000 km2 (разширяване на съществуващия набор от данни, който в момента обхваща 25 656 km2), което ще доведе за всяка област на интерес до създаването на действителните растерни данни (10 х 10 m) във формат GeoTIFF, XML-файл с метаданни, документ с описание на продукта и резултат от оценка на точността и информационен слой, въз основа на пиксели, съдържащ информацията с годината на произход на основните входни данни (VHR стерео данни или други подходящи източници).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Най-добро съотношение качество/цена
72310000
00 / DK011
Additional CPV Supplementary CPV
90700000
71221000
Условия за участие
Както е посочено в раздели 2.1.1 и 2.2.2.1 от тръжните спецификации.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
15/04/2020 00:00
19/05/2020 14:00
20/05/2020 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 083-194834
Поправка
28/04/2020 00:00
2020/S 074-175553
Обявление за поръчка
15/04/2020 00:00