Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги на професионален организатор на конференции
Възлагащ орган:
European Training Foundation (ETF)
Дата на публикация в TED:
09/04/2020
Краен срок за получаване на оферти:
14/05/2020
Статус:
Затворена
Информация
CFT/20/ETF/0001
Услуги на професионален организатор на конференции
Целта на тази покана за участие в търг е получаването на качествени услуги на професионален организатор на конференции за подпомагането на ETF в организацията на нейните конференции, семинари и други мероприятия.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
79952000
ITC11
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
09/04/2020 00:00
14/05/2020 10:30
15/05/2020 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 078-183250
Поправка
21/04/2020 00:00
2020/S 071-167903
Обявление за поръчка
09/04/2020 00:00